Criterii de creditare

Criteriile generale de creditare a cursurilor şi manifestărilor ştiinţifice sunt:

  • prezenţa pe toată durata de desfăşurare a programului de EMC este obligatorie; nerespectarea acestui criteriu conduce la neacordarea creditelor persoanei respective;
  • numărul maxim de credite EMC acordate pentru un program este 60;
  • durata maximă a unei singure prelegeri este de două ore. Durata discuţiilor nu poate depăşi un sfert din durata sesiunii şi este necesară o pauza de minimum 15 minute la fiecare două ore de program;
  • cursurile postuniversitare din cadrul unei manifestări ştiinţifice se pot credita separat numai dacă nu se suprapun cu programul manifestării şi dacă sunt organizate cu avizul sau în colaborare cu furnizori acreditaţi de Colegiul Medicilor din România pentru organizarea de cursuri, în limita a 6 ore de program creditat pe zi;
  • simpozioanele sau alte manifestări informale, satelite ale unor manifestări ştiinţifice majore, nu se creditează separat, suplimentar faţă de programul de bază, desfăşurat între momentele de deschidere şi închidere stabilite de furnizor;
  • sesiunile paralele de comunicări se crediteaza o singură dată, la nivelul duratei maxime efective, un participant neputând fi în acelaşi timp prezent în două locuri;
  • numărul de credite acordate pentru orice formă de EMC va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea făcîndu-se la 50 de sutimi;
  • nu pot fi introduse în calcul creditările obţinute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfăşurate în aceeaşi perioadă de timp.

Toate aceste criterii sunt reglementate prin Decizia nr. 1/ 18 ianuarie 2013 a Colegiului Medicilor din România privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă.

Înapoi