POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 01.11.2023

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.

Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 1. CINE SUNTEM NOI ?

Colegiul Medicilor Mehedinți (în continuare ”Noi” sau ”Colegiul”) se organizează și funcționează, în baza legii și a statutului, ca organizație profesională a medicilor din județul Mehedinți, fiind o instituție de interes public, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului social: Drobeta Turnu-Severin, Bd-ul Mihai Viteazul nr. 21, bl. A2, ap. 3, județul Mehedinți, România.  

Adresă de e-mail: colmedmh@yahoo.com    

Nr. de tel.: 0252.319.724

 1. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Colegiul

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 1. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA ?

În contextul

În scopul completării și transmiterii formularului de contact (secțiunea ”Contact”) de pe website-ului Colegiului www.colegiul-medicilor-mehedinti.ro, vă prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon, orice alte date la inițiativa persoanei vizate menționate la rubrica ”Mesaj”.

Se pot contacta reprezentanții Colegiului în mod direct - prin telefon sau prin E-mail, accesând numărul de telefon sau adresa de E-mail indicate pe pagina principală (în partea stânga-sus sau la secțiunea ”Contact”) a website-ului Colegiului www.colegiul-medicilor-mehedinti.ro.

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii, inclusiv organizarea de cursuri, conferințe și alte evenimente de formare profesională în domeniul medical sau activități în legătură cu aceasta, și a contractelor de donație/sponsorizare/mecenat în care Colegiul are calitatea de Beneficiar - prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de E-mail, nr. de telefon.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing (precum Newsletter-uri).

 1. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin prin prisma legislației privind organizarea și exercitarea profesiei de medic, dar și prin prisma celorlalte dispoziții legale aplicabile (ex. legislația muncii, legislația fiscală etc.);
 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Colegiu (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Colegiului în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).
 1. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Colegiului în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Colegiului care ne oferă servicii de găzduire web (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul), de dezvoltare website (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul), mentenanță website (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul), marketing online (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul) și comunicare de marketing (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul).
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

Datele cu caracter personal prelucrate de Colegiu nu sunt transferate de către acesta (direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi) în afara României sau Spațiului Economic European.

 1. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM ?

Colegiul implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 1. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin telefon (la nr. 0252.319.724) sau E-mail la adresa: , prin poștă sau curier la adresa:  Drobeta Turnu-Severin, Bd-ul Mihai Viteazul nr. 21, bl. A2, ap. 3, județul Mehedinți, România.

Scopul acestui document: informarea persoanelor vizate (clienți, vizitatori ai paginii de website, etc.) cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal și garanțiile de confidențialitate implementate de către Colegiul MEHEDINȚI.