Validare rezultate alegeri locale

Rezultatul final pentru alegerea membrilor Consiliului Colegiului teritorial Mehedinţi al CMR 03 - 04.10.2020

Rezultatul final cu candidaţii pentru alegerea reprezentanţilor în Adunarea Generală Naţională a CMR si cu candidaţii membrii pentru Comisia de Cenzori

Turul II al alegerilor se va desfăşura în perioada 03.10.2020 – 04.10.2020,  în intervalul orar 8.00-20.00  la sediul Colegiului Medicilor Mehedinţi, Str.  Splai Mihai Viteazu, nr.21, bl. A2, sc. 7, ap. 3.

Lista finală cu candidaţii pentru alegerea membrilor Consiliului Colegiului teritorial Mehedinţi al CMR, pentru alegerea reprezentanţilor în Adunarea Generală Naţională a CMR si cu candidaţii membrii pentru Comisia de Cenzori

Lista membrii Colegiul Medicilor Mehedinti

Aviz DSP Mehedinti pentru desfasurarea alegerilor tur II

Anunt solicitare aviz desfasurare alegeri tur II

Adresa Comisiei Electorala Centrala privind programul alegerilor tur II

Decizie nr. 1 - amanare alegeri

Comunicat de presa DSP in format PDF

ANUNŢ COMISIA ELECTORALĂ a Colegiului Medicilor Mehedinţi

ÎNCEP ÎNSCRIERILE PENTRU ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE COLEGIULUI MEDICILOR MEHEDINŢI

Stimați colegi, vă informăm că în perioada 01 - 10 februarie 2020 vă puteți depune candidatura pentru calitatea de membru în organele de conducere şi control ale C.M.MH. Alegerile se vor desfăşura dupa cum urmează:

  • Turul I – 03 şi 04 martie 2020;
  • Turul II – 17 şi 18 martie 2020;

Turul II se va desfăşura dacă în primul tur nu se întruneşte condiţia de participare de 2/3 din numarul membrilor Colegiului medicilor Mehedinţi  cu drept de vot.

Alegerile se vor desfăşura în zilele mai sus menţionate, în intervalul orar 8.00-20.00  la sediul Colegiului Medicilor Mehedinţi, Str.  Splai Mihai Viteazu, nr.21, bl. A2, sc. 7, ap. 3.

Potrivit Regulamentul Electoral de organizare şi desfăşurare a alegerilor,  publicat în M. O.  al Romaniei, Partea I, nr. 986/09.12.2019, candidații trebuie să fie medici înscrişi în C.M. MH, care au cotizaţia achitată la zi. O persoană poate candida atat pe lista membrilor Consiliului Local cât şi pe cea a reprezentanţilor în Adunarea Generala Naţională a C.M.R sau pentru mandatul de membru în Comisia de Cenzori.

Candidaturile se vor depune personal, la secretariatul Colegiului Medicilor Mehedinţi, Str. Spl. M. Viteazu, nr.21, bl. A2, sc. 7, ap. 3. , în perioada 3,4,5,6,7 şi  10 februarie 2020, în intervalul orar 9.30 – 15.00.

Declaratia de candidatura se va completa pe formular tip, care se poate descarca de pe site-ul https://www.colegiulmedicilormehedinti.ro sau se poate gasi la secretariatul Colegiului Medicilor Mehedinti.

Preşedinte Comisia Electorală Locală – DR.  STOIAN MARINICĂ

 

Declaratia de candidatura

Regulament electoral mandat 2020-2024

Structura comisiei electorale locale

Lista finală candidaţi

Lista membrii

Anunt alegeri turul II