Informatii CM MH

Colegiul Medicilor din România se organizeaza si functioneaza, în baza legii si a statutului, ca organizatie profesionala nationala a medicilor, fiind o institutie de interes public, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial.

Colegiul Medicilor din România are personalitate juridica si este autonom în raport cu orice autoritate publica, exercitându-si atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.

Colegiul Medicilor din România are ca principal obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic, aplicarea legilor si a regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic si pastrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vietii sociale.

Datoria noastra este:
- de a apara demnitatea, onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului în exercitarea profesiei
- de a promova drepturile si interesele medicului în toate sferele de activitate
- de a asigura respectarea de catre medic a obligatiilor ce ii revin fata de pacient si de sanatatea publica.
- de a ridica gradul de pregatire profesionala a corpului medical
- de a sustine principii de ordin moral si organizatoric care sa conduca la protejarea omului bolnav, in spiritul eticii si deontologiei medicale moderne.

Ca autoritate publica si profesionala, Colegiul Medicilor din România realizeaza atributiile prevazute de lege si de statutul sau în 6 domenii principale de activitate:
a) profesional-stiintific si învatamânt;
b) etic si deontologic;
c) jurisdictie profesionala si litigii;
d) avizari-acreditari;
e) economico-social;
f) administrativ si organizatoric.

Colegiul Medicilor din România, prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional din România în relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale.